Accueil du site > Artistes ... > Emilie Sébèloué > Texte extrait du dernier album de Emilie Sébéloué

Texte extrait du dernier album de Emilie Sébéloué

mercredi 25 octobre 2006

Mo tcho byen gro le titre phare de son dernier album


Mo tcho byen gro

Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro paski malad.

Sa ka fè détwatan, mo djabal lésé mo, I té toujou di mo, ki téké kontan mo, Mè anvérité, i trapé roun jenn fanm, Mo mènm négrès bitasyon, i lésé mo tonbé,

Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro Mo, tcho byen gro, Mo tcho byen gro paski malad.

Mo pa pouvé travay, mo pa pouvé manjé, Mo pa pouvé dromi, ki sa ka rivé mo, Souplé mouché doktèr, vini soulajé mo, Mouché-a lésé mo, mo tcho ka fè mo mal,

Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro paski malad.

Mo pa maren péchér, mo ka travay latè Mo gen chagren la tcho, lenbé ka toufé mo Mouché lé brigadjè, nonmlan foutémalkan Kèlkéswa la rèzon, fo mo trapé la gérizon

Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro paski malad.

Roulé mouché roulé, roulé mouché fè panga Roulé mouché roulé, roulé mouché antansyon Roulé mouché roulé, roulé mouché mo blésé Roulé mouché roulé, roulé mouché mo mové

Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro, Mo tcho byen gro paski malad.